Pepřový sprej a jeho použití

Konečně jste si ho pořídili! Pepřový sprej, pepřák, kasr – jak je libo. Své peníze jste investovali, jak nejlépe jste mohli, a to do toho nejcennějšího – vašeho zdraví. Přemýšleli jste však o tom, že pouhým pořízením pepřového spreje si ochranu před nebezpečím nezajistíte? A že se pro vás může stát dokonce nebezpečným? Pokud ne, rozhodně čtěte až do konce.

Pepřový sprej a obrana

Jak na pepřový sprej?

Za normálních okolností účinky pepřového spreje nezpůsobí násilníkovi, případně ani zvířeti, trvalé následky. Avšak za ideálních podmínek násilníka dokonale zpacifikuje. V dokonalém světe bohužel nežijeme, a proto jsme připravili souhrn toho, jak se nejlépe těmto podmínkám alespoň přiblížit.           

Důkladně se seznamte s obranným sprejem

Dostali jste pepřový sprej jako dárek? Přesvědčte se, že víte, o jaký typ se jedná. Dostupné jsou varianty s tekutou střelou, aerosolové a existují také gelové, popř. pěnové. Každý z nich má určitá omezení – o těch si povíme dále v článku. Pro začátečníky důrazně doporučujeme vyzkoušet pepřový sprej nanečisto. Tím myslíme po nákupu, na vhodném místě (např. v lese). Všimněte si také pojistky pepřového spreje. Některé je třeba odlomit, jiné pouze odsunout do boku. Vše důkladně, s předstihem a v bezpečí prostudujte.

Pepřový sprej OC 5000 150 ml

Nošení a použití pepřového spreje

Reálnou ochranu, kterou vám pepřový sprej může poskytnout, snížíte prakticky na nulu, pokud bude pepřový sprej ležet na dně kabelky – tím apelujeme především na ženy! Pepřák bude účinný jedině za předpokladu, že jej budete mít připravený k akci doslova okamžitě. Ideálně připravený stav vypadá zhruba následovně: odjištěný, ukrytý (v dlani) s prstem na spoušti. Jako další varianta se nabízí umístění ve vhodném pouzdře připevněném například na opasku.

Zamiřte a vypalte

Svůj pepřový sprej znáte a máte jej připravený k okamžité akci. Stále však můžete provést řadu fatálních chyb. Znemožněte násilníkovi, aby se mohl zmocnit vašeho spreje a použít jej proti vám. Nikdy jím nevyhrožujte a nepřibližujte k násilníkovi. Využití momentu překvapení je tím klíčovým, pro správné použití pepřového spreje. O úspěchu vaší obranné akce dále rozhoduje správné namíření. Cílem jsou primárně oči agresora. Spoušť pepřového spreje stiskněte několikrát přerušovaně. Násilník je působením agresivní látky fyzicky ochromen a vy získáte prostor k útěku.

Pepřovový sprej - použití

Pár tipů na závěr

Pokud z jakéhokoli důvodu obrana pepřovým sprejem nesplnila svůj účel, nabízí se alternativní využití. V krajním případě jej můžete využít jako úderovou zbraň.

Pamatujte, že tekutý ani pepřový sprej se nehodí do malých, uzavřených prostor. V obou případech hrozí nebezpečí, že jeho účinky ochromí i vás. Mlhový sprej je navíc vysoce nebezpečný v kombinaci s protivětrem. Tato rizika zcela eliminují výrobky značky Piexon. Jejich obranné prostředky Guardian Angel disponují propracovanou technologií, která pomáhá lépe trefit cíl a je možné je používat v interiéru i exteriéru. Tyto prostředky jsou perfektně účinné dokonce i v případě, že vítr fouká proti vám!

Při koupi pepřového spreje doporučujeme koupit dva identické. Získáte tak jistotu, že pepřový sprej má dostatek účinné látky i po předchozím natrénování. Jinou variantou je pak zakoupení cvičeného“ pepřového spreje.

A co říká na pepřový sprej zákon?

Český zákon pojem pepřový sprej nezná. Obranný sprej si můžete koupit od 18 let bez povolení. Případné použití pepřového spreje při sebeobraně se posuzuje podle toho, jestli se tak stalo v nutné obraně nebo krajní nouzi. Pozor si dejte při cestě do zahraničí, ve většině Evropských zemích je pepřák legální, byť s určitými výjimkami, ale například v Německu je povoleno použití pepřového spreje proti zvířatům, ale proti útočníkovi ho již použít nesmíte.

Umět, či neumět správně použít pepřový sprej může rozhodnout o vašem životě. Kdo je připraven, není překvapen.

Piexon Guardian Angel III