Zbrojní průkaz

V České republice je definován dle zákona č. 119/2002, jako veřejná listina, která opravňuje fyzickou osobu k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení. Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.

Skupiny zbrojního průkazu

Podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění se zbrojní průkaz dělí do následujících skupin:

 • A - ke sběratelským účelům (od 21 let, možnost držet nestřelbyschopné zbraně)
 • B - ke sportovním účelům (od 18 let, oprávnění přebíjet střelivo)
 • C - k loveckým účelům (od 18 let, oprávnění lovit, při splnění dalších zákonných podmínek, oprávnění přebíjet náboje)
 • D - k výkonu zaměstnání nebo povolání (od 21 let, nutná podmínka pro některá zaměstnání)
 • E - k ochraně života, zdraví nebo majetku (od 21 let, Oprávnění nosit "nabitou" zbraň)

Zbrojní průkaz - vzor    Zbrojní průkaz - vzor

Kterou skupinu nebo skupiny si zvolit?

Skupina A pro sběratelské účely je vhodná hlavně pro sběratele, kteří chtějí mít i historické zbraně, které již třeba nejsou schopné střelby. Může také pomoci např. se získáním výjimek na zbraně kategorie A pro sběratelské účely. Na skupinu A je ovšem možné zakoupit nejvíce 3 kusy střeliva téhož druhu, ráže, značky a výrobního provedení, anebo 1 nejmenší spotřebitelské balení.

Skupina B pro sportovní účely opravňuje k nákupu střeliva do zbraní kat. B nebo C, k přebíjení střeliva pro vlastní potřebu a je vyžadována na některých střeleckých závodech.

Skupina C pro lovecké účely opravňuje k nákupu střeliva do zbraní kat. B nebo C, k přebíjení střeliva pro vlastní potřebu a je vyžadována pro lov.

Skupina D pro výkon zaměstnání nebo povolání je vyžadována pro zaměstnání, kde je třeba mít palnou zbraň (obecní policie, ochranky, převozy peněz apod.). Opravňuje k držení či nošení zbraně zaměstnavatele při výkonu zaměstnání, ovšem pouze skrytě (s výjimkou obecní policie a zaměstnanců ČNB). Držitel ZP skupiny D je povinen absolvovat dvakrát častěji zdravotní prohlídku, tedy každých pět let.

Skupina E pro ochranu života, zdraví nebo majetku opravňuje k skrytému nošení zbraně pro ochranu, opravňuje k nabývání střeliva pouze do zbraní, které je držitel ZP oprávněn držet (tj. jen pro ty, na které mu byl vydán průkaz zbraně). Pro vlastní potřebu smí střelivo také přebíjet.

Podmínky pro získání zbrojního průkazu

Zákon o zbraních č. 119/2002 sb. přesně definuje podmínky pro získání zbrojního průkazu. Zbrojní průkaz lze vydat osobě, která splňuje tyto podmínky:

Postup jak získat zbrojní průkaz?

Než získáte ZP, tak to zabere několik měsícu a to je dost času, aby jste si vyřídili veškerou potřebnou dokumentaci. Nejprve doporučujeme návštěvu svého praktického lékaře, poté oddělení místní policie a v neposlední řadě také návštěvu střelnice.

 1. Zdravotní prohlídka (návštěva praktického lékaře)
 2. Podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti (na příslušném útvaru policie)
 3. Přípravný střelecký kurz (lze jej zakoupit dobrovolně na střelnici)
 4. Zkouška odborné způsobilosti (střelnice vypisují několik termínů měsíčně)
 5. Žádost o vydání zbrojního průkazu (příslušný útvar policie)
 6. Převzetí zbrojního průkazu (příslušný útvar policie)

Zbrojní průkaz pistole

 

Dokumenty ke stažení

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti - stahuj ZDE
Posudek o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu - stahuj ZDE
Žádost o vydání zbrojního průkazu - stahuj ZDE
Žádost o rozšíření skupin zbrojního průkazu - stahuj ZDE
Žádost o povolení k nabytí vlastnictví / držení / nošení zbraně kategorie B - stahuj ZDE
Žádost o udělení vyjímky - zbraň kategorie A - stahuj ZDE
Oznámení o nabytí vlastnictví nebo převodu vlastnictví zbraně "šedivák" - stahuj ZDE
Žádost o udělení vyjímky pro zbraně kategorie A-I - stahuj ZDE
Žádost o udělení vyjímky pro nadlimitní zásobníky - stahuj ZDE
Žádost o povolení přepravy palných zbraní kategorie D - stahuj ZDE

Ohlášení přepravy palných zbraní kategorie D - stahuj ZDE

 

Veškeré další informace naleznete na https://zbranekvalitne.cz/zbrojni-prukaz/