Procedura zakupu broni dla obywateli UE

English version | Česká verze

Jeśli nie jesteś obywatelem Republiki Czeskiej i zamierzasz u nas dokonać zakupu broni, będziesz musiał spełnić kilka wymagań:

 

  1. Musisz być posiadaczem ważnego pozwolenia na broń państwa członkowskiego UE i uzyskać zgodę przewozową (europejska karta broni) na przez Ciebie pożądany typ broni od lokalnego WPA lub innego do tego upoważnionego urzędu.

  2. Zgoda przewozowa powinna być oficjalnie przetłumaczona na język czeski przez certyfikowanego tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w RC (nie dotyczy SK). Naszych polskich klientów odsyłamy do tego tłumacza: https://www.czeskitlumacz.pl/pl/.  

  3. W zgodzie przewozowej należy podać numer seryjny broni, który chętnie przekażemy Ci po uprzednim uzgodnieniu. 

  4. Przed rozpoczęciem sprzedaży konieczne jest uregulowanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości od 30 % do 100 % całkowitej ceny broni - w zależności od jej ceny i dostępności.

  5. Z przetłumaczonym dokumentem przyjedziesz odebrać broń do naszego sklepu (Zkrácená 3223/46, 700 30 Ostrava-Zábřeh) i następnie z naszym kolegą udasz się na lokalny posterunek policji po zgodę wywozową. Za wystawienie zgody wywozowej pobierana jest opłata w wysokości 800 CZK (opłatę należy uregulować kartą).

  6. Najbliższy posterunek policji (Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego - punkt kontaktowy Ostrava) znajduje się ok. 5 minut jazdy od naszego sklepu pod adresem: Výstavní 55/117, 703 00  Ostrava - Vítkovice.
    Godziny pracy: poniedziałek: 8:00 - 17:00, środa: 8:00 - 17:00

  7. O terminie Twojego przyjazdu do sklepu należy powiadomić nas z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

  8. Po dopełnieniu tych wymagań możesz sobie zabrać broń do domu i zarejestrować w odpowiednim urzędzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w Twoim kraju.

Indywidualny wywóz, dowóz czy tranzit jest, zgodnie z ustawą o obrocie materiałami wojskowymi (Dz. U. nr 38/1994, z późn. zm), możliwy tylko dla broni niebędącej materiałem wojskowym.  

Za materiał wojskowy jest uważana broń samoczynna (kategoria A), broń samoczynna, która została przerobiona na samopowtarzalną oraz broń o przeznaczeniu wojskowym, taka jak: AKM, AK47, Type 56, Sa wz.58 (CZ 858 Tactical), wz.52/57, wz.54, Sa vz.61 Scorpion, M1 Carbine, FN FAL, Barrett M99, SKS, SVT 40 itp. Te bronie nie mogą być eksportowane.

W razie dalszych pytań śmiało kontaktuj się z nami.