SLEVA pro členy LEX, státní složky a IZS

Velice si vážíme všech členů sdružení bránící zájmy a práva nás občanů legálních držitelů zbraní, pracovníků státních složek, kteří se podílejí na tom, abychom se cítili bezpečně, zajištovali ochranu státu a státních hranic, zachraňovali životy nebo pečovali o naše zdraví v dobách, kdy situace není vždy příznivá. Jsou to zejména profesionálové a příslušníci z řad:

 • LEX
 • Policie České republiky
 • Armáda České republiky
 • Hasičský záchranný sbor České republiky
 • Záchranná a lékařská služba
 • Městská policie
 • Celní správa
 • Vězeňská služba

Jelikož Vaše služba trvá nepřetržitě 24 hodin a 7 dní v týdnu, tak jsme pro Vás jako poděkování připravili slevu 5% na vybraný sortiment.

Slevu lze uplatnit po registraci/přihlášení do našeho systému. Poté se jednoduše prokážete služebním průkazem, nebo jakýmkoliv jiným dokladem, který upřesní Vaši příslušnost k dané organizaci. Stačí zaslat kopii, scan, fotku na info@defendia.cz a to bez citlivých informací, které jednoduše vymažete nebo zabělíte. Pro ověření nám postačí jen vaše jméno a příjmení na dokladu.

Po splnění všech potřebných podmínek Vás zařadíme do příslušné zákaznické slevové skupiny a odešleme potvrzení emailem. Od té doby jste součástí naší rodiny a můžete směle nakupovat.

Bez průvodního procesu nelze slevu využít, tudíž objednávejte až po splnění podmínek a přijetí potvrzení na email!!


LEX - Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní

Sdružení LEX vzniklo v roce 1998 jako nezávislé sdružení, bránící zájmy všech legálních držitelů zbraní. Jsou respektovaným partnerem v rámci legislativního procesu, organizují přednášky i střelecké soutěže, spolupracují s obdobnými organizacemi v rámci Evropy.

Jejich hlavním cílem je zachování práva každého řádného občana na držení zbraně pro účely sebeobrany, sportu, myslivosti, k výkonu povolání nebo zaměstnání či ke sběratelským účelům. Zasazují se o zachování práva na efektivní sebeobranu a zlepšení pozice obránce na úkor útočníka. Svými aktivitami brání v rámci ČR opakování scénářů známých z ostatních zemí Evropy, kde došlo k výraznému omezení těchto práv.

Jelikož smýšlíme stejně a plně podporujeme toto sdružení, nabízíme jejich členům SLEVU 5% na vybraný sortiment zboží na našem eshopu. Držíme spolu a bráníme zájmy každého občana, který má právo se bránit legálně drženou zbraní.


PČR - Policie České republiky

Policie České republiky (PČR) je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky. 

Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky. 
 
Policisté jsou ve služebním poměru, který upravuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Policie České republiky měla k 1. březnu 2018 celkem 40 175 příslušníků (z toho je 6 238 žen). Úkoly policie plní též její civilní zaměstnanci, kteří jsou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. V čele Policie České republiky stojí policejní prezident, kterým je od roku 2018 Jan Švejdar.
 
PČR1

AČR - Armáda České republiky

Armáda České republiky (AČR) představuje hlavní složku ozbrojených sil České republiky, které dále tvoří Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. V čele organizační struktury AČR stojí generální štáb, jehož náčelníkem je od 1. května 2018 armádní generál Aleš Opata. Civilní řízení a demokratickou kontrolu armády zajišťuje Ministerstvo obrany České republiky. Od 1. ledna 2005 je česká armáda plně profesionalizovaná; dobrovolníci slouží v jednotkách aktivní zálohy.

Armáda České republiky je tvořena svazky a útvary několika druhů sil. Základem pozemních sil jsou dvě mechanizované brigády, a nově od roku 2020 výsadkový pluk, které jsou spolu s dalšími jednotkami pozemního vojska určeny pro plnění úkolů na území státu i mimo něj. Vzdušné síly zahrnují vojenské letectvo a protivzdušnou obranu zabezpečující suverenitu a obranyschopnost vzdušného prostoru ČR v rámci NATINAMDS. Speciální síly jsou od roku 2015 samostatný druh sil pro speciální operace. V roce 2019 vznikla velitelství kybernetických a teritoriálních sil.

Hlavní úkoly Armády České republiky stanovuje zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, jako obranu proti vnějšímu napadení a plnění úkolů na základě mezinárodních smluvních závazků týkajících se společné obrany nebo operací na udržení míru a bezpečnosti. AČR se primárně připravuje na obranu území státu nebo spojenců v rámci kolektivní obrany NATO dané článkem 5 Severoatlantické smlouvy, případně Společnou bezpečnostní a obrannou politikou EU. Zahraniční nasazení AČR vychází rovněž z členství v OSN, OBSE nebo V4 (Obranná spolupráce Visegrádské skupiny)

AČR - Armáda České republiky


HZS - Hasičský záchranný sbor

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) je bezpečnostní sbor České republiky, jehož základním úkolem je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi (živelní pohromy apod.). Vznikl 1. ledna 1995 ze Sboru požární ochrany, a to na základě zákona č. 203/1994 Sb. K 1. lednu 2001 byla zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, provedena reorganizace HZS ČR do současné podoby. 

Hasiči jsou ve služebním poměru, který upravuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Hasičský záchranný sbor České republiky měl v roce 2018 celkem 9793 příslušníků a dalších 1057 civilních zaměstnanců v pracovním poměru (z celkového počtu je 15 % žen). V čele Hasičského záchranného sboru České republiky stojí generální ředitel, kterým je od roku 2011 Drahoslav Ryba.

HZSČR


ZZS - Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba (ZZS) zajišťuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči, která je definována jako péče o postižené na místě jejich úrazu nebo náhlého onemocnění, v průběhu jejich transportu k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předání do zdravotnického zařízení. Je poskytována při stavech, které: bezprostředně ohrožují život postiženého, způsobí bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé následky, mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, působí náhlé utrpení a bolest, působí změny chování a jednání, ohrožující postiženého nebo jeho okolí.

Přednemocniční neodkladnou péči zajišťují výjezdové skupiny:

 • rychlá zdravotnická pomoc (RZP), v níž je nejméně dvoučlenná posádka ve složení řidič-záchranář a zdravotnický záchranář.
 • rychlá lékařská pomoc (RLP), s nejméně tříčlennou posádkou ve složení řidič-záchranář, zdravotnický záchranář a lékař (min. 1 atestace v oboru chirurgie, vnitřní lékařství, všeobecné lékařství, anesteziologie a resuscitace nebo pediatrie, avšak nejvhodnější je atestace v oboru urgentní medicína).
 • rychlá lékařská pomoc v systému Rendez-Vous (RV) s nejméně dvoučlennou posádkou ve složení řidič-záchranář a lékař, která pracuje nejčastěji v součinnosti s výjezdovými skupinami rychlé zdravotnické pomoci ve víceúrovňovém setkávacím systému.
 • letecká záchranná služba (LZS), v níž je zdravotnická část osádky nejméně dvoučlenná ve složení zdravotnický záchranář a lékař.

ZZS - Zdravotnická záchranná služba

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení