Speciální pořádková jednotka PČR

Udržovat veřejný pořádek patří mezi základní poslání policie České republiky. Tuto činnost a mnoho dalších má v popisu práce pořádková policie a také speciální pořádkové jednotky. Zajímá vás, jaký je mezi těmito útvary rozdíl? Jaké předpoklady a výcvik musí splňovat člen takové jednotky? Co všechno patří do výstroje těchto složek? Tak se začtěte do našeho článku.

Speciální pořádková jednotka SPJ

Historie SPJ a její pole působnosti

Stálá pořádková jednotka vznikla v České republice v roce 1995.  Jedná se o útvar, který poskytuje profesionálně vycvičené a vybavené policisty schopné efektivně a rychle reagovat na potencionální ohrožení bezpečnosti, pořádku či majetku. Jednotka prošla od svého vzniku mnohými změnami, ať už se jednalo o sídlo, ředitelství či název. V současnosti ji známe pod názvem Speciální pořádková jednotka. V současné době jsou v republice 4–v Praze, Ústí nad Labem, Brně a Frýdku-Místku.

SPJ spadá pod krajská ředitelství a mezi jejich hlavní úkoly patří ochrana bezpečnosti osob, majetku a způsobilosti při zajišťování veřejného pořádku. Nasazuje se v případě mimořádných událostí, živelních pohrom, katastrof, při rizikových sportovních utkáních, kulturních akcích, demonstracích, pátrání osob a zajišťuje ozbrojený doprovod při přepravě cenin a podobně. Příslušníci pořádkové policie slouží pod obvodním oddělením. Vykonávají službu zamřenou na veřejný pořádek, řeší přestupková jednání, starají se i o dopravu či pomáhají při povodních. Označují se také jako prvosledová hlídka. V případě velkých akcí žádají o pomoc a účast právě SPJ, která se zaměřuje na akce pod jednotným vedením.

Speciální pořádková služba PČR

Nároky na člena SPJ a jeho výstroj

Útvar SPJ zasahuje při narušení veřejného pořádku či v případě největšího výskytu trestné činnosti. Musí být schopen zvládnout extrémní situace, konfrontaci davu při protestech či výtržnostech. Každý člen tedy projde psychotesty a fyzickými testy. Ty vyselektují nejvhodnější jedince, přičemž asi 80 % uchazečů neprojde. Výběr trvá asi dva až tři měsíce. Poté uchazeče čeká náročný, vysoce profesionální výcvik. Policista musí být velmi dobře připraven nejen fyzicky, ale také profesně, takticky a v neposlední řadě i psychicky.

 

SPJ bývá veřejnostní označována i jako těžkooděnci, což ovšem odpovídá jejich speciální výbavě. Typický oděv této jednotky se skládá z černé policejní kombinézy, těžkých bot, kukly a protiúderové přilby s čelním krytem a rukavic, přičemž veškerá výstroj je ohnivzdorná. Nechybí samozřejmě protiúderový komplet, balistická a taktická vesta či plynová maska. Mezi standardní výstroj a výzbroj pak patří pistole, brokovnice, speciální vrhače, pepřové obranné prostředky, taser, protiúderový štít, opasek s pouzdry na náhradní zásobníky, taktické pouzdro na zbraň, tonfa, teleskopický obušek, útočný nůž, pouta a jednorázová rychlopouta, víceúčelové kleště, svítilna, osobní hasící sprej a malá lékárnička.

Speciální pořádková služba PČR

 

Útvaru disponuje rovněž i speciálním vozovým parkem, ve kterém najdeme obrněné transportéry BRDM, vybavené radlicí k likvidaci překážek a zátaras. Rovněž využívají vodní dělo. To slouží nejen proti agresivnímu davu, ale i při hašení požárů. Nechybí další speciální zásahová vozidla, kamerový systém a záznamová zařízení, jako třeba osobní body kamera pro každého člena jednotky. Z hlediska vybavení, výcviku i připravenosti se jedná o opravdu elitní jednotku. Česká SPJ se rovná obdobným útvarům kdekoliv na světě.