Náboje a střelivo

Základní rozdělení střeliva, informace a podrobnosti o konstrukci nábojů, jejich typů, historie a použití.

Ráže

Smluvní průměr střely uváděný v mm (9 / 5,56 / 7,62 / .., vznik/použití označení v zemích s metrickým systémem), případně v desetinách palce (.45 / .380 / .., vznik/použití v zemích s palcovou mírou). Údaj se navzájem nepřepočítává, využívá se zavedený název z výchozího systému značení.

Konstrukce náboje

 • nábojnice
 • střela
 • zápalka
 • slož (střelný prach)
 • rozdíl u náboje s okrajovým zápalem – zápalka je součástí nábojnice
 

Typy střel

 • čisté olovo – jsou používány zejména pro jejich nižší cenu, pro přebíjení (vhodné pro sportovní účely). Nevýhodou čistě olověných střel je vznik olověných usazenin v hlavni při střelbě – důkladné a časté čištění. Po střelbě olověnou střelou není vhodné bez vyčištění hlavně střílet plášťované střely (zvýšené rozstírání již usazeného olova v hlavni). Po celoplášťových střelách lze ihned střílet olověnými střelami bez nutnosti vyčištění
 • poloplášťová – na hrotu/vpředu odhalené olovo, po obvodu/zadní části je plášť z jiného materiálu. Při průchodu živou tkání vytváří větší ranivost – odhalené olovo zvětšuje při průniku svůj průměr/průřez střely – více deformuje živou tkáň (např. pro lovecké účely)
 • celoplášťové – střela je celá potažena plášťěm z jiného materiálu, střely mají lepší průbojnost /průraznost materiálem
 • s ocelovým jádrem – vnitřní jádro je z oceli, levnější materiál
 • tvrdé kalené ocelové jádro – průbojné náboje
 • svítící – v zadní části střely je uložena směs, která je po výstřelu zažehnuta a září – zobrazuje trajektorii letu střely, „stopovka“
 • střely se zápalnou složí – speciální vojenské použití
 

Tvary střel

 • ogivální tvar střely –nejčastěji používaný, univerzální použití
 • s plochou špičkou –vyšší ranivost/lepší zastavovací účinek živé tkáně
 • se střižnou hranou –na spodním konci střely je vystouplý okraj/hrana – pro sportovní účely, jasné okraje zásahů v terčích, v případě použití na živou tkáň = vyšší ranivost, rána se neuzavírá, vyšší krvácivost)
 • u puškových nábojů je rozmanitá škála tvarů střel s ohledem na učení (vojenské účely), jde o kombinace s dutinami, úhlů a tvary hrotů střel i materiálů

Materiály nábojnic

 • mosaz (prvotní materiál, vhodné pro přebíjení)
 • ocel (zavedeno v průběhu 2. světové války, levnější materiál, počáteční složitější proces výroby)
 

 

Náboje dle typu zápalu

 • náboj se středovým zápalem (takřka veškeré standardně používané náboje) – na dně nábojnice je vlisována „zápalka“ (typ Berdan – nelze přebíjet z důvodu složitější konstrukce, kovadlinka v nábojnici / typ Boxer – umístěna ve středu nábojnice a je možné tento typ přebíjet, zápalka má vlastní kovadlinku)
 • náboje s okrajovým zápalem (zejména malorážkové náboje) – princip iniciace směsi náboje je úder úderníkem/zápalníkem na spodní okraj/hranu náboje, kde je uložena zápalková slož a následně zapálení střelného prachu v náboji
 • náboj s jiným typem zápalu (dnes se již prakticky nevyskytují a nepoužívají)

Druhy nábojů

 • malorážkové náboje náboje s okrajovým zápalem
 • pistolové náboje – samonabíjecí pistole, samopaly (náboj se středovým zápalem, nábojnice je většinou krátká a na dně je po obvodu drážku pro pistolový vytahovač nábojnice, nábojnice je oválná/kruhová)
 • revolverové náboje – revolvery, existují i některé samonabíjecí pistole (náboj se středovým zápalem, nábojnice nemá drážku pro pistolový vytahovač nábojnice, ale lehce vystouplý okraj dna, pro snazší vytažení/vložení nábojnice z/do nábojového válce – nepropadnutí, nábojnice bývají delší než pistolové a náboje výkonnější)
 • puškové náboje – pušky, samonabíjecí pušky a kulomety (náboj se středovým zápalem, nábojnice může mít drážku pro vytahovač nebo okraj – dle data výroby,
 • střední balistická ráže – náboje zejména pro útočné pušky, karabiny (např. pro M16, AK 47, ..), rozměry jde o zmenšení puškových nábojů, stále však větší než pistolové náboje (docíleno nejvýhodnějším poměrem výkonu, váhy a rozměrů náboje pro vojenské použití)
 • brokové náboje – brokovnice (náboj se středovým zápalem, samostatná kategorie, označovány nejčastěji čísly 12, 16, .. – čím je číslo větší, tím je průměr náboje menší) liší se náplní (broky různých průměrů a počtu, jednotná střela – kovová / gumová, speciální náboje), nábojnice je nejčastěji z plastu/papíru, spodní okraj náboje má kování s vystouplým okrajem dna pro vytažení/vložení nábojnice)


cartridge-rifle

 

Tabulká ráží nábojů – nejčastější náboje

Malorážkový náboj .22 LR (long rifle)

Náboj s okrajovým zápalem, nejčastěji čistě olověnou střelou, oblíbený u sportovních střelců – nejlevnější náboje do malorážky (cca 1,-/náboj). Umožňuje efektivní trénink (ekonomický a zároveň poměrně přesný). Je ho možné použít i pro lovecké účely (ale má malý výkon).

 • Malorážkový náboj .22 short – kratší nábojnice oproti .22 LR
 • Malorážkový náboj .22 WMR – delší náboj, vyšší výkon, zejména plášťované střely

Nejčastěji se používá do malorážkových opakovacích pušek, samonabíjecích pistolí i revolverů.

Náboj 7,65 Browning

V zemích s palcovou jednotkou je označován jako .32 AUTO. Historicky starší typ, používaný pro služební účely policí a u zbraní pro osobní ochranu. Rozumný kompromis mezi menšími rážemi. Použití u malých samonabíjecích pistolí (výkon a rozměry umožňují subtilnější konstrukci zbraně a použití jednoduchého dynamického závěru). Ze „slavných pistolí“ šlo o rozšířenou ráži pro samonabíjecí pistoli Walther PPK.

Náboj 9mm Makarov

Sovětská obdoba německého náboje 9mm Luger, makarov má nižší výkon – při stejné ráži umožňuje použití jednoduchého dynamického závěru na zbrani. Rozšířen zejména v zemích východního bloku.

Náboj 9mm Luger

Nejrozšířenější a nejoblíbenější pistolový náboj na světě. Disponuje použitím ve velkém spektru zbraní. Jedná se o více než 100letý typ konstrukce. Jako první zbraň používající tento náboj byla německá pistole P08 Parabellum. Náboj disponuje dobrou průrazností, ale v porovnání s většími rážemi má nižší zastavovací schopnost živé tkáně (pro obranné účely).

Náboj 7,62 tokarev (7,62×25)

Vznik náboje je před 2. světovou válkou v zemích východního bloku jako samopalový náboj, lze jej však použít v některých samonabíjecích pistolích: např. CZ 52, Tokarev TT33 (u pistolí je třeba robustní konstrukce pro jeho vysoký výkon). Náboj má velký výkon a velkou průraznost.

Náboj .40 smith & wesson (.40 SW)

Novější typ náboje, který kombinuje výhody náboje .45 ACP a 9mm Luger. Jde o výhodný kompromis výkonu a zastavovacího účinku živé tkáně pro obranné účely. Typický znak náboje je plochá špička střely.

Náboj .45 ACP

Opět více než 100 let starý typ náboje. První zbraní s tímto nábojem byl legendární Colt 1911. Původem z ameriky (USA) a pro vojenské použití. Je charakteristický velkou střelou, malou rychlostí a velkou zastavovací schopností proti živé tkáni. vzhledem k velkým rozměrům náboje, je nevýhoda zbraní pro tento náboj zejména malá kapacita zásobníků a nutnost mohutné konstrukce.

Náboj .38 Special

Dlouhodobě rozšířený revolverový náboj. Původně byl konstruován na černý prach, proto v dnešní době má delší nábojnici, než je třeba pro nynější bezdýmé prachové slože.

Náboj .357 Magnum

Náboj konstrukčně vychází z náboje .38 Special, rozdíl je ve výkonnější laboraci střelného prachu a prodloužení nábojnice (řádově mm), proti záměně s .38 a následné možnosti destrukci zbraně. Zbraně na náboj .357 magnum mohou střílet i náboje .38 Special.

Náboj .44 Remington Magnum

Starší typ revolverového náboje, kdysi jedna z největších ráží. Vysoký výkon a velký průřez střely umožňují dobré výsledky pro obranné účely.

Náboj 7,62×39

Jde o rozšířenou střední balistickou ráži pro útočné pušky. Konstrukce byla vyvinuta v sovětském rusku a je použita zejména u AK 47, v naší zemi ji využívá útočná puška SA vz. 58. Náboj má velkou průraznost, ale nemá dobrou zastavovací sílu na živou tkáň.

Náboj .223 Remington (5,56 NATO)

Rozšířený náboj s vysokorychlostní střelou (až 1000 m/s) s plochou dráhou letu (do cca 300m), je určena pro útočné pušky vycházející z konstrukce americké pušky AR15 / M16. Jde o dobrý kompromis mezi výkonem, malou zastavovací silou na měkkou tkáň, velkou ranivostí měkkých tkání a rozměry/váhou munice – pro vojenské účely (ve srovnání se 7,62×39). Nevýhodou je malá průraznost materiálu a velký vliv povětrnostních podmínek na trajektorii střely. Jde o novější typ náboje (oproti 7,62×39) vyvinutý pro použití v moderních typech válečných konfliktů a vojenských strategií.

Náboj .308 Winchester (7,62×51 NATO)

Původně náboj střední balistické ráže, konstrukčně vycházející z puškového náboje 3006 springfield (byla zkrácena nábojnice a snížen výkon). Ještě ve druhé polovině 20. století byl využíván i u útočných pušek (např. FN FAL, G3, ..). V současnosti je hlavně používán jako puškový náboj k lovu.

Náboj 7,62×54 R

Písmeno R znamená, že náboj nemá drážku pro vytahovač náboje, ale hranu/“rantl“ po obvodu dna nábojnice. Velice starý typ náboje, používaný v zemích východního bloku jako náboj pro pušky a kulomety (i v dnešní výzbroji armády ČR). I přes stáří konstrukce jde o relativně přesný a výkonný náboj.

Náboj 7,92×57 JS (8×57 JS)

Německý náboj původně využívaný u pušek Mauser. Během 2. světové války velmi rozšířená munice pro kulomety a pušky. Po válce našel využití v lovu zvěře (pušky). Dnes již není využíván. Vysoký výkon.

ammunition-weapons-cartridges-sleeves