Noční vidění a termovize

Technické výdobytky ze světa zbraní se první nasazují v armádě a teprve postupně se dostávají mezi civilní střelce. Jinak tomu není ani v případě nočního vidění a termovize. Užitek z těchto technologií mají samozřejmě i další profese. Patří mezi ně i myslivci. Jaké výhody čerpají z jejich používání se dozvíte na následujících řádcích.

Stručné představení technologie

Na civilní trh se první přístroje pro noční pozorování dostaly přibližně před dvaceti lety. V současné době jsou na trhu dostupné přístroje pracující na dvou různých principech. Noktovizory fungují na základě zesilování zbytkového světla. Vychází z faktu, že absolutní tma v praktických podmínkách neexistuje. Využívají svit hvězd, světelný smog osídlených oblastí, případně vlastní přísvit. Rozeznávají se generace, které se liší v dokonalosti a schopnostech zobrazování obrazu. Ty nejvyšší ovšem nejsou k dostání pro civilní účely.   

Předsádka noční vidění

Termovize poskytuje obdobný výsledek prostřednictvím jiné technologie. Pozorovaný objekt zobrazuje na základě tepelné stopy. Nepotřebuje žádné zbytkové světlo. Pracuje ve spektru dlouhovlnného infračerveného záření, které převádí pomocí elektronického mikrobolometru na svůj display. Kvalitu obrazu ovlivňuje i to, jedná-li se o analogový či digitální přístroj, ten poskytuje podstatně kvalitnější zobrazení, ovšem z důvodu fázování obrazu není pro lov pohybující se zvěře příliš vhodný. Více se o těchto zobrazovacích metodách dozvíte v předchozím článku.

Myslivost na mušce

Odvětví, které nese velkou tradici a dlouhou historii. Často se setkává s nepochopením a odsuzováním společnosti, která mívá zkreslené představy a vidí pouze hony. Do pracovní náplně myslivce patří samozřejmě také lov zvěře, ovšem zdaleka se nejedná o jedinou činnost. V honitbě se pečuje o krmelce, ptačí budky, mláďata, zvířata se vakcinují a přikrmují, opravují se a stavějí nová zařízení, mapuje se pohyb a počty zvěře a dbá se o jejich potřeby. V neposlední řadě se myslivci snaží vzdělávat veřejnost nejen o udržování klidu a pořádku v lese, na ten sami přirozeně také dbají, les pročišťují a uklízejí.

Myslivci za soumraku s nočním viděním

Velmi důležitou součástí vybavení každého myslivce je kvalitní zbraň. Puška a její vzhled často nesly velký význam a informaci o původu, statutu a prestiži vlastníka. Kladl se důraz na výběr dřeva, zdobení a rytí. Zdobné a honosné pažby si mohli dovolit jen někteří. Neméně podstatné jsou ovšem i kvalitní doplňky. Chybět nemůže například dalekohled a samozřejmě puškohled. Zpočátku nebyl přijímán příliš pozitivně. Ostřílení pardálové jej považovali za pomůcku pro nedostatečně dobré střelce a byly vnímány s despektem. Nyní se už používá běžně. V případě lovu za snížených podmínek se jedná o povinnou výbavu.

Noční vidění a termovize v rukou myslivce

Technologické novinky obecně napomáhají efektivnějšímu lovu a díky nim se myslivci dokáží lépe přizpůsobit měnícím se podmínkám lovu či legislativě. Usnadnění lovu pro myslivce přináší i další velmi důležitý rozměr, a to humánní a etický. Lepší vybavení umožňuje lovci zasadit přesnější smrtící ránu a tím pádem rychle usmrtit lovenou zvěř a minimalizovat utrpení. Samozřejmě i z bezpečnostního hlediska pro jasné rozpoznání člověka a zabránění tragédii hrají moderní technologie nemálo důležitou roli.

Myslivec s termovzí a loveckým psem

V současné době legislativa nedovoluje zaměřovač s nočním viděním. Dle společného vyjádření Ministerstva zemědělství, Ministerstva vnitra a Policie České republiky není povoleno jakékoliv zařízení určené k montáži na zbraň se zaměřovací osou a zároveň nočním viděním. Zákon umožňuje užívat noční vidění pouze k pozorování. K nočnímu lovu se dá použít pouze na speciální výjimku a povolení například zvěře škodné a přemnožené černé zvěře.

 V případě nočního pozorování spádů a stávanišť zvěře pomáhá technologie odkrýt informace o chování zvěře, které by bez jejího užití byly značně zkreslené. Vhodné noktovizorní přístroje pro pozorování zvěře by měly být vybaveny přísvitem s neviditelnou vlnovou délkou pro zvířata, tedy nad 850 nm. V některých sousedních státech, například v Polsku, ovšem zákon noční lov s noktovizorem umožňuje.

 

Armytek Barracuda Pro          Gerber Strongarm Coyote